Osallistumis- ja peruutusehdot

Kaskenkaatajat ry:n tapahtumien yleiset osallistumis- ja peruutussäännöt 

Nämä säännöt on hyväksytty Kaskenkaatajat ry:n hallituksen kokouksessa 7.8.2013. 

Osallistujat 

Kaskenkaatajat ry:n tapahtumiin voivat osallistua yhdistyksen jäsenet. Ilmoittautumisen yhteydessä tarkistetaan, että jokaisella on partion jäsenmaksu maksettuna. Muut kuin yhdistyksen jäsenet voivat osallistua tapahtumiin mikäli yhdistyksen hallitus niin erikseen päättää. Tällöin osallistumismaksu voi poiketa yhdistyksen jäsenille tarkoitetusta maksusta. 

Osallistumismaksut ja maksuaikataulu 

Tapahtumien osallistumismaksut määritellään vuosittain talousarvion yhteydessä. Pääsääntöisesti osallistumismaksu on kaikille osallistujille sama. Isoissa tapahtumissa tapahtuman johtaja voidaan hallituksen päätöksellä vapauttaa osallistumismaksusta. Linja-autonkuljettajat ovat aina vapautettuja osallistumismaksuista. Leireillä voidaan määritellä eri osallistumismaksu eri ikäkausille. Hallitus voi päättää erikseen myönnettävistä alennuksista. Isojen tapahtumien osallistumismaksuissa otetaan huomioon tarvittava vararahasto, jolla varaudutaan muun muassa kuljetus- ja materiaalihintojen muutoksiin sekä yllättäviin kuluihin. 

Ilmoittautuminen, sitovuus ja peruutusehdot 

Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista tiedotetaan jäsenille riittävän ajoissa ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Lisäksi jäsenille jaetaan tiedot kustakin tapahtumasta kotiin. Tapahtumiin voi ilmoittautua vasta, kun ilmoittautumisaika on alkanut. 

Lippukunnan ilmoittaessa osallistujat ilmoittautuminen on sitova, kun osallistujamäärät on toimitettu Kaskenkaatajat ry:lle. Partiolaisen ilmoittautuessa itse ilmoittautumisesta tulee sitova, kun osallistumismaksu on maksettu. Jos osallistumismaksu koostuu useammasta maksuerästä, ilmoittautumisesta tulee sitova, kun ensimmäinen maksuerä on maksettu. Vaikka ensimmäistä maksuerää ei olisi maksettu, tulee ilmoittautumisesta sitova ilmoittautumisajan päättyessä, ensimmäisen maksuerän eräpäivänä tai mikäli peruutuksesta ei ole ilmoitettu vähintään kuukautta ennen tapahtumaa. Määräajoista noudatetaan sitä, joka on lähimpänä tapahtumaa. Tapahtumakohtaisissa osallistumis- ja peruutusehdoissa voidaan määrätä tästä poikkeavista määräajoista. 

Peruutuksen voi tehdä ilman kuluja ennen kuin ilmoittautumisesta tulee edellä kuvatulla tavalla sitova. Jos peruutus tehdään sen jälkeen kun ilmoittautumisesta on tullut sitova, mutta viimeistään kahta viikkoa ennen tapahtumaa, yhdistys pidättää tai perii osallistumismaksusta sen osan, joka vastaa aiheutuneita kuluja. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin kahta viikkoa ennen tapahtumaa, osallistumismaksun voi saada takaisin vain pätevän syyn perusteella (oma tai lähiomaisen vaikea sairaus tai kuolema tai vastaava syy) ja mahdollista lääkärintodistusta vastaan. Tällöinkin järjestäjällä on oikeus pidättää tai periä osallistumismaksusta se osa, joka vastaa aiheutuneita kuluja. Ilmoittautuneella voi olla mahdollisuus saada korvausta näistä kuluista omasta vakuutuksestaan. 

Yhdistys pidättää oikeuden järjestää tai olla järjestämättä haluamiaan tapahtumia. 

Tapahtuman järjestäjä ei vastaa osallistujien kuljetuksista tapahtumaan, ellei toisin ole ilmoitettu. Järjestäjän vastuu osallistujista alkaa vasta kun osallistujat ovat ilmoittautuneet tapahtumapaikalla. 

Vakuutukset ja turvallisuus 

Osallistujien on huolehdittava tarvittavasta vakuutusturvasta itse. Osallistujien on tutustuttava partiovakuutuksen ehtoihin, ja halutessaan täydennettävä omaa vakuutusturvaansa itse. Tapahtuman järjestäjä voi myös ottaa lisävakuutuksia esimerkiksi lainatulle kalustolle. 

Tapahtumissa noudatetaan Suomen Partiolaiset ry:n turvallisuusohjeita sekä voimassaolevia viranomaismääräyksiä. Lisäksi tapahtumat voivat itse laatia tarkentavia sääntöjä ja ohjeita. Mikäli osallistuja vaarantaa muiden osallistujien turvallisuuden tai muutoin vakavasti rikkoo tapahtuman sääntöjä, voidaan hänet poistaa tapahtumasta tapahtuman johtajan päätöksellä. Tällöin osallistuja vastaa itse poistamisen aiheuttamista kustannuksista, eikä hänellä ole oikeutta saada hyvitystä maksetusta osallistumismaksusta. 

Valo- ja videokuvaus 

Tapahtuman ilmoittautumislomakkeessa on oltava kohta, jossa osallistuja voi ilmoittaa suostuvansa siihen, että häntä voidaan valokuvata ja videokuvata tapahtuman aikana, ellei hän sitä erikseen yksittäistapauksessa kiellä.