Osallistumis- ja peruutussäännöt

Kaskenkaatajat ry:n tapahtumien yleiset osallistumis- ja peruutussäännöt

Nämä säännöt on hyväksytty Kaskenkaatajat ry:n hallituksen kokouksessa 7.8.2013.

Osallistujat

Kaskenkaatajat ry:n tapahtumiin voivat osallistua yhdistyksen jäsenet. Ilmoittautumisen yhteydessä tarkistetaan, että jokaisella on partion jäsenmaksu maksettuna. Muut kuin yhdistyksen jäsenet voivat osallistua tapahtumiin mikäli yhdistyksen hallitus niin erikseen päättää. Tällöin osallistumismaksu voi poiketa yhdistyksen jäsenille tarkoitetusta maksusta.

Osallistumismaksut ja maksuaikataulu

Tapahtumien osallistumismaksut määritellään vuosittain talousarvion yhteydessä. Pääsääntöisesti osallistumismaksu on kaikille osallistujille sama. Isoissa tapahtumissa tapahtuman johtaja voidaan hallituksen päätöksellä vapauttaa osallistumismaksusta. Linja-autonkuljettajat ovat aina vapautettuja osallistumismaksuista. Leireillä voidaan määritellä eri osallistumismaksu eri ikäkausille. Hallitus voi päättää erikseen myönnettävistä alennuksista. Isojen tapahtumien osallistumismaksuissa otetaan huomioon tarvittava vararahasto, jolla varaudutaan muun muassa kuljetus- ja materiaalihintojen muutoksiin sekä yllättäviin kuluihin.

Ilmoittautuminen, sitovuus ja peruutusehdot

Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista tiedotetaan jäsenille riittävän ajoissa ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Lisäksi jäsenille jaetaan tiedot kustakin tapahtumasta kotiin. Tapahtumiin voi ilmoittautua vasta, kun ilmoittautumisaika on alkanut.

Lippukunnan ilmoittaessa osallistujat ilmoittautuminen on sitova, kun osallistujamäärät on toimitettu Kaskenkaatajat ry:lle. Partiolaisen ilmoittautuessa itse ilmoittautumisesta tulee sitova, kun osallistumismaksu on maksettu. Jos osallistumismaksu koostuu useammasta maksuerästä, ilmoittautumisesta tulee sitova, kun ensimmäinen maksuerä on maksettu. Vaikka ensimmäistä maksuerää ei olisi maksettu, tulee ilmoittautumisesta sitova ilmoittautumisajan päättyessä, ensimmäisen maksuerän eräpäivänä tai mikäli peruutuksesta ei ole ilmoitettu vähintään kuukautta ennen tapahtumaa. Määräajoista noudatetaan sitä, joka on lähimpänä tapahtumaa. Tapahtumakohtaisissa osallistumis- ja peruutusehdoissa voidaan määrätä tästä poikkeavista määräajoista.

Peruutuksen voi tehdä ilman kuluja ennen kuin ilmoittautumisesta tulee edellä kuvatulla tavalla sitova. Jos peruutus tehdään sen jälkeen kun ilmoittautumisesta on tullut sitova, mutta viimeistään kahta viikkoa ennen tapahtumaa, yhdistys pidättää tai perii osallistumismaksusta sen osan, joka vastaa aiheutuneita kuluja. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin kahta viikkoa ennen tapahtumaa, osallistumismaksun voi saada takaisin vain pätevän syyn perusteella (oma tai lähiomaisen vaikea sairaus tai kuolema tai vastaava syy) ja mahdollista lääkärintodistusta vastaan. Tällöinkin järjestäjällä on oikeus pidättää tai periä osallistumismaksusta se osa, joka vastaa aiheutuneita kuluja. Ilmoittautuneella voi olla mahdollisuus saada korvausta näistä kuluista omasta vakuutuksestaan.

 

Yhdistys pidättää oikeuden järjestää tai olla järjestämättä haluamiaan tapahtumia.

Tapahtuman järjestäjä ei vastaa osallistujien kuljetuksista tapahtumaan, ellei toisin ole ilmoitettu. Järjestäjän vastuu osallistujista alkaa vasta kun osallistujat ovat ilmoittautuneet tapahtumapaikalla.

Vakuutukset ja turvallisuus

Osallistujien on huolehdittava tarvittavasta vakuutusturvasta itse. Osallistujien on tutustuttava partiovakuutuksen ehtoihin, ja halutessaan täydennettävä omaa vakuutusturvaansa itse. Tapahtuman järjestäjä voi myös ottaa lisävakuutuksia esimerkiksi lainatulle kalustolle.

Tapahtumissa noudatetaan Suomen Partiolaiset ry:n turvallisuusohjeita sekä voimassaolevia viranomaismääräyksiä. Lisäksi tapahtumat voivat itse laatia tarkentavia sääntöjä ja ohjeita. Mikäli osallistuja vaarantaa muiden osallistujien turvallisuuden tai muutoin vakavasti rikkoo tapahtuman sääntöjä, voidaan hänet poistaa tapahtumasta tapahtuman johtajan päätöksellä. Tällöin osallistuja vastaa itse poistamisen aiheuttamista kustannuksista, eikä hänellä ole oikeutta saada hyvitystä maksetusta osallistumismaksusta.

Valo- ja videokuvaus

Tapahtuman ilmoittautumislomakkeessa on oltava kohta, jossa osallistuja voi ilmoittaa suostuvansa siihen, että häntä voidaan valokuvata ja videokuvata tapahtuman aikana, ellei hän sitä erikseen yksittäistapauksessa kiellä.

 

 

 • Kevätvaellus helatorstaina
  Tervetuloa Kevätvaellukselle toukokuussa! Vaellukselle lähdetään 9.5. 17:00 Poltinaholta ja vaellus päättyy Syöksynsuun leirikeskukseen 13.5. 12:00. Ennen vaellusta pidetään ennakkotapaaminen P..
  Lue lisää
 • Eräeväät 2018
  Tervetuloa Eräeväisiin 23.-25.3. Syöksynsuun leirikeskukseen! Kaskenkaatajien ja Liekkityttöjen perinteinen tapahtuma Eräeväät tarjoaa hyvät valmiudet erätaitoihin, etenkin vaelluksia ajatellen. Vi..
  Lue lisää
 • Vuosikokous 15.3.
  Hei Kaskenkaatajat! Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 15.3.2018 kello 18 kolollamme Poltinaholla (Verhonkatu 25-27C 13130 Hämeenlinna). Vuosikokouksessa päätetään sääntömääräi..
  Lue lisää
 • Partio alkaa!
  Kaskenkaatajien toimintakausi starttaa uusien illalla 4.9. klo 18 Poltinahon Seurakuntatalolla. Tervetuloa mukaan kuulemaan lisää tietoa toiminnastamme.
  Lue lisää
 • Vuosikokous pidetty
  Tänään 16.3.2017 järjestettiin Kaskenkaatajien vuosikokous kolollamme Poltinaholla. Kokouksessa käsiteltiin kaikki sääntöjenmukaiset asiat, kuten vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä v..
  Lue lisää